Megachef Logo
ภาษาไทย English Language
หน้าแรก | เว็ปบอร์ด “Megachef Community” | เมนู “โดยนายมีดี” |  "เมกาเชฟ" แรงบันดาลใจ | “เมกาเชฟ” มีอะไรบ้าง? | ข้อมูลสุขภาพ
  • Royal Hobart Find Food Awards
  • Fish Sauce History
  • Winner
Megachef Log-In 
อัพเดท 10 5 โรคร้ายที่พร้อมจะคร่าชีวิตคนไทย
 

สาธารณสุข เผยสถานการณ์เจ็บป่วยของคนไทยในปี 2550 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25520 ว่าพบป่วยจาก 5 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั่วประเทศกว่า 2 ล้านราย มากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง มีกว่า 1 ล้านราย ในจำนวนนี้กว่า 2 แสนราย เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งไตวาย อัมพาต โรคหัวใจ เพราะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้การเจ็บป่วยของคนไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากโรคที่มีเชื้อก่อเหตุ เป็นจากพฤติกรรมการกินการอยู่แทน เมื่อเป็นแล้วจะรักษาไม่หายขาดเหมือนโรคที่เกิดจากเชื้อโรค และกลายเป็นโรคเรื้อรัง ต้อง เข้าออกโรงพยาบาลเนืองๆ เป็นโรคที่ต้องใช้ค่ารักษาแพงมาก เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ บางรายต้องกลายเป็นผู้พิการ

ผลการเฝ้า ระวังโรคเรื้อรังที่สำคัญของคนไทย 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่าตลอดปี 2550 มีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 2 ล้านกว่าราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 3 แสนกว่าราย ผู้ป่วยร้อยละ 40-70 เป็นผู้สูงอายุ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใน ปีนี้จะเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มการออกกำลังกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การกินอาหารมันจัด หวานจัด โดยให้อสม.ทั่วประเทศ 830,000 คน ช่วยกันรณรงค์ประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกับสถานีอนามัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในตำบลต่อไป

ด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคที่ประชาชนไทยป่วยมากอันดับ 1 ในประเทศ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงมี 1 ล้านกว่าราย จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ ราชบุรี 70,759 ราย รองลงมาเป็น สุโขทัย น่าน ตรัง สมุทรสงคราม อันดับ 2 ได้แก่ โรคเบาหวาน ป่วย 757,031 ราย มากที่สุดที่มหาสารคาม มีผู้ป่วย 62,896 ราย รองลงมาคือ ราชบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี อันดับ 3 ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด มี 131,746 ราย มากที่สุดที่ราชบุรี 10,574 ราย รองลงมาคือ น่าน สิงห์บุรี ชัยนาท สุโขทัย อันดับ 4 ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 90,959 ราย มากที่สุดที่ ตาก 5,985 ราย รองลงมาคือ ตรัง สุโขทัย และอันดับ 5 โรคหลอดเลือดสมอง ป่วย 77,845 ราย มากที่สุดที่ตรัง 7,281 ราย รองลงมาคือ สุโขทัย ราชบุรี

นายแพทย์ ปราชญ์ กล่าวต่อว่า ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ใน 3 เรื่องใหญ่ คือ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การกินยาควบคุมอาการ แต่จากการประเมินพบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 267,319 ราย ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา โดยในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบโรคหัวใจเป็นโรคแทรกมากที่สุดจำนวน 31,646 ราย รองลงมาคือ ไตวาย 8,420 ราย เป็นอัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก จำนวน 6,675 ราย เป็นโรคแทรกหลายอย่างพร้อมกันจำนวน 9,334 ราย ส่วนในผู้ป่วยเบาหวาน พบเป็นโรคแทรกซ้อน 150,403 ราย ในจำนวนนี้เป็นไตวาย 19,499 ราย ขาเน่าต้องตัดขาทิ้งจำนวน 2,025 ราย

 
 
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.moph.go.th
เมนู ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554

โดย นายมีดี
เมนู ยำส้มโอ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

โดย นายมีดี
เมนู เสต็กพล่าปลาแซลม่อน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554

โดย นายมีดี
ดูทั้งหมด...