Megachef Logo
ภาษาไทย English Language
หน้าแรก | เว็ปบอร์ด “Megachef Community” | เมนู “โดยนายมีดี” |  "เมกาเชฟ" แรงบันดาลใจ | “เมกาเชฟ” มีอะไรบ้าง? | ข้อมูลสุขภาพ
  • Royal Hobart Find Food Awards
  • Fish Sauce History
  • Winner
Megachef Log-In
   
ตั้งกระทู้ใหม่ กลับสู่หน้าเว็ปบอร์ด

นายมีดี @ แถลงข่าวการสร้างภาพยนตร์ "รสชาติแห่งรัก สำรับสยาม" (IN LOVE THAI CUISINE)
   
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
สร้างเมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:40:23      แรงโหวตของกระทู้นี้ : 0


ณ งานแถลงข่าวการสร้างภาพยนตร์ “รสชาติแห่งรัก…สำรับสยาม” (IN LOVE THAI CUISINE) ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 17.30 น. – 20.00 น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กทม.

ซึ่งทางเมกาเชฟ และนายมีดีไ้ด้ ถูกเรียนเชิญเพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย.....


โดยทางบริษัท แคน พิคเจอร์ส จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการ “รักวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวไทย” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภาพยนตร์เรื่อง “รสชาติแห่งรัก...สำรับสยาม” (IN LOVE THAI CUISINE) ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลอาหารไทยชาววังจากโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย หม่อมหลวงพวง ทินกร และโรงเรียนครัววันดี (ปรมาจารย์อาหารไทยชาววังแห่งสยาม) ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือเพื่อสืบสานและส่งเสริมการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมอาหารไทยของภูมิปัญญาไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญและเป็นโครงการนำร่องในการรณรงค์ให้คนไทยทั่วโลกรักวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวไทย โดยผ่านสื่อภาพยนตร์และโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ IN LOVE THAI CUISINE การอนุรักษ์สูตรอาหารไทย ในนามกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 84 พรรษา
2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมไทยควบคู่กับอาหารไทยในระดับสากลโลก
3) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา
4) เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ความมีเอกลักษณ์ของเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภาพยนตร์เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวไทยแหล่งใหม่ ๆ ในภาพยนตร์เรื่อง “รสชาติแห่งรัก…สำรับสยาม” ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปทั่วโลก
 


 ความเห็นที่ : 1
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:42:44 0000000043


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 2
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:43:52 0000000044


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 3
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:45:04 0000000045


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 4
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:46:07 0000000046


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 5
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:52:04 0000000047


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 6
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:52:19 0000000048


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 7
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:53:00 0000000049


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 8
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:53:31 0000000050


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 9
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:54:09 0000000051


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 10
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:54:34 0000000052


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 11
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:55:10 0000000053


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 12
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:55:44 0000000054


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
 

 ความเห็นที่ : 13
 
ชื่อล็อกอิน : Webmaster
ตั้งกระทู้ : 7 ครั้ง
ความเห็น : 34 ครั้ง
   
เข้าร่วมตั้งแต่ : 18 มกราคม 2554 เวลา 16:06:20
มาครั้งสุดท้าย : 06 ตุลาคม 2554 เวลา 10:47:08
   
คะแนนโหวต : 7
 
เมื่อ : 31 มกราคม 2554 : 13:56:34 0000000055


ภาพ และบรรยากาศภายในงาน
  
การแสดงผลรูปแบบอักษร
 
แทรกรูป ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
                
               
   
ข้อความตอบกลับ
แทรกรูปภาพ
  • ประเภท *.jpg *.png และ *.gif เท่านั้น
  • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 kb.